Lagu Kebesaran Negeri Sembilan

Lagu kebesaran Negeri Sembilan adalah seperti berikut:

 

 

 

Berkatlah Yang Di-Pertuan Besar Di Negeri Sembilan

Kurnia Sihat Dan Makmur

Kasihi Rakyat Lanjutkan Umur

Akan Berkati Sekalian Yang Setia

Musuhnya Habis Binasa

Berkatlah Yang Di-Pertuan Besar Di Negeri Sembilan